Koło - Formularz reklamacyjny
Dane kontaktowe
Dane dotyczące produktu
Kod produktu

Znajdziesz go na fakturze lub rachunku przy nazwie produktu (kolumna Kod). Kod produktu składa się z 9 cyfr np. 827325211

obrazek
Kod produktu

Znajdziesz go na fakturze lub rachunku przy nazwie produktu (kolumna Kod). Kod produktu składa się z 9 cyfr np. 827325211

obrazek
Pamiętaj aby zdjęcie było dobrej jakości i dobrze pokazywało usterkę.
Miejsce instalacji produktu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez spółkę Geberit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego pod numerem: 0000038776, posiadającą nip: 9510065262 (dalej jako: „administrator”) w celu otrzymania od Geberit sp. z o.o. odpowiedzi zwrotnej na zadane przeze mnie pytanie umieszczone w formularzu kontaktowym na wskazany przeze mnie adres e-mail.
Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych
Uwaga!

Warunkiem zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest okazanie karty gwarancyjnej lub dowodu zakupu podczas wizyty serwisanta.